advertisement

Article:
  Next-Generation File Sharing with Social Networks
Subject:   Lite mer om trust/reputation samt peer-to-peer
Date:   2004-11-01 11:28:52
From:   Trackback from http://www.hakank.org/webblogg/archives/000832.html anonymous2
Det kanske är på sin plats att förklara intresset för dessa saker, eller snarare beskriva historiken bakom. När jag läste den fascinerande boken Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction, skriven av Colin F. Camerer, blev jag mycket fänglad av...