advertisement

Article:
  The Fight Against Spam, Part 2
Subject:   En lite längre länklista
Date:   2004-11-13 02:09:28
From:   Trackback from http://www.hakank.org/webblogg/archives/000845.html anonymous2
Efter en längre tids lågbloggande krävs åter rengöring i Bloglines-tanken. För enkelhets skull har delar av informationstraverseringen lämnats ofullständig. Det kan här nämnas att vid slika lågbloggningstider tenderar aktiviteten på hakank's bloglines blog att öka. Möjligen förekommer det viss överlappning...