advertisement

Article:
  Why PHP 5 Rocks!
Subject:   PHP 5.1
Date:   2005-08-26 22:49:45
From:   Trackback from http://debian.fmi.uni-sofia.bg/~ogi/blog/archives/130-PHP-5.1.html
PHP 5.1 ще включва PHP Database Objects. Най-после няма да има нужда всеки път да се прави клас за достъп до база данни


В една новинарска колона се сравн